Streamade Utbildningar

I samarbete med Diploma Utbildning erbjuder vi Sveriges största utbud av streamade utbildningar — ett nytt, efffektivt sätt att skaffa nya kunskaper, höja din kompetens och öka din konkurrenskraft. Allt direkt i din webbläsare. Studera när du vill, spola tillbaka, repetera och lär i din egen takt.

 • Använd färdiga utbildningar på ert intranät eller LMS
 • Välj mellan enstaka utbildningar eller obegränsad tillgång till hela vårt utbud till ett fast pris
 • Minska era utbildningskostnader och öka er utvecklingstakt
 • Säkerställ att personalen utvecklas efter behov och målsättning
 • Kombinera internkommunikation med våra färdiga utbildningar
 • Du blir diplomerad och får ett diplomcertifikat på din genomförda utbildning

 

Klicka här för att komma till utbildningskatalogen.

 


 

Effektivare inlärning

Studier visar att du kan hålla 6-7 saker i minnet utan att påminnas på nytt. Därför är traditionell utbildning med heldagar inte resurseffektivt som många tror. Då är det bättre att man portionerar ut kunskapen över tid och omsätter dessa direkt på sin arbetsplats för högre effektivitet. Med vår onlinebaserade utbildning kan man pausa, anteckna och repetera kursen så mycket man vill och behöver.

Omsätt kunskaperna direkt

Den som omedelbart omsätter sina nya kunskaper i verksamheten minns ungefär 90 procent efter två veckor vilket är väsentligt högre än traditionell utbildning. Kunskapen blir då relevant och får hög effekt.

Vi förespråkar 70:20:10-modellen som innebär att 70 procent av allt lärande skall ske på er arbetsplats, i er vardag. 20 procent av lärandet går till egen reflektion och coaching. Resterande 10 procent läggs på kunskapsinhämtning som exempelvis Diploma Utbildning.

Fördelar för chefer

 • Mindre än halva tidsåtgången jämfört med traditionell utbildning
 • Kostnadseffektivare än traditionell utbildning
 • Minskade kostnader för produktionsbortfall
 • Inga kostnader i samband med resor
 • Ni får ett kvitto på medarbetarens kunskaper
 • Våra kunder föredrar vårt koncept före traditionell e-Learning

Fördelar för medarbetare

 • Man kan pausa, repetera och utbildas i sin egen takt
 • Tillgång till attraktiva diplom och certifieringar av välkända bolag
 • Tillgång till lärare som tidigare var få förunnat
 • Tid för reflektion efter varje avsnitt
 • Ni slipper resa och vara borta från familjen
 • De nyinhämtade kunskaperna kan omsättas direkt i verksamheten

Uppföljningsverktyg

Chefer kan lätt överblicka stora personalgruppers utbildningsframsteg och påminna medarbetare som halkat efter.

Använd den strömmade filmade utbildningens fördelar och rulla ut stora utbildningssatsningar. Du kan redan i morgon få ett kvitto på att dina medarbetare har rätt certifikat och rätt kunskaper.

 


 

Kontakta Kent med förfrågningar på:
kent@kentbjork.se eller 070-734 98 07