Coaching

Coaching kan handla om att få människor att må bättre i arbetslivet, som idrottsutövare inom sporten eller som privatperson. Om du är arbetssökande handlar det också om att hitta ett jobb som passar just dig. Målet är att utvecklas vidare i livet och karriären. Detta sker genom att utvärdera var du befinner dig just nu samt att definiera omedelbara och långsiktiga mål och utveckla handlingsplaner. Kent har stor vana av att coacha både enskilt och i grupp.

 


 

Vad är coaching?

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att genom handlingsplaner sätta mål. Detta genom att fokusera på att nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner både yrkesmässigt som privat.

Coachens roll är att hjälpa personer/grupper att optimera sina potentiella inneboende resurser. En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Coaching hjälper individer/grupper att:

  • Fokusera mot framtiden och lösa problem alternativt finna nya uppslag
  • Förbättra prestationer, fördjupa lärandet och samtidigt få ökad livskvalitet
  • Uppnå önskade resultat och kanske överträffa de uppsatta och planerade målen
  • Frigöra sin fulla potential och få användning av alla utvecklade styrkor
  • Nå en personlig mognad genom att få ökad självinsikt

Coaching bygger på verkligt engagemang. En förutsättning för coaching är att individen/gruppen har en vilja, lust och önskan att utvecklas.

Kent arbetar med:

  • Ledare/Chefer
  • Medarbetare
  • Studerande
  • Idrottsutövare
  • Arbetssökande

 


 

Vill du bli coachad av Kent? Kontakta honom på:
kent@kentbjork.se eller 070-734 98 07